Hilfe:User page/cs

Aus Salzwiki
< Hilfe:User page
Version vom 20. Dezember 2011, 22:55 Uhr von MTerwald (Diskussion | Beiträge) (Schützte „Hilfe:User page/cs“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)))
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Co umístit na svou stránku uživatele

Uživatelské stránky mohou být o čemkoli, stejně jako je tomu u ostatních stránek na wiki. Obsah i formát stránky uživatele je zcela vaše záležitost. Je to cesta, jak umožnit lidem, aby vás mohli poznat, a propojit on-line komunitu. Jedná se v podstatě o „profil“ uživatele. Můžete zde informovat ostatní, odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše hlavní zájmy na wiki a popsat své příspevky na wiki.

Zápisník

Stránku uživatele můžete používat také jako zápisník – je to prostor pro vaše myšlenky bez toho, aby jste využívali hlavní jmenný prostor (viz Nápověda:Jmenné prostory). Na uživatelských stránkách můžete vytvářet podstránky (viz Nápověda:Podstránky). Nevěnujte se však jen své vlastní stránce uživatele, nebojte se editovat hlavní články na wiki. Pro experimentování s formátováním článků na wiki můžete využít Pískoviště (Sandbox page), kde uvidíte výsledek své práce, který po čase sám zmizí.

Stránky ostatních uživatelů

Můžete navštěvovat uživatelské stránky ostatních uživatelů, linky na ně je možné najít různě na wiki.

Příspěvky uživatele

Pokud si prohlížíte stránku jiného uživatele, v “nástojích" na postranní liště se zobrazí další link – "Příspěvky uživatele", který zobrazí seznam všech editací daného uživatele, a tím vám napoví, jak aktivní je který uživatel, nebo vám pomůže najít editace uživatele, který dělá problémy.

Editování stránky jiného uživatele

Přepisování obsahu cizích uživatelských stránek nepatří k dobré etiketě chování na wiki. Editování není blokované, ale obecně byste se měli vyhýbat přidávání informací, obzvláště vlastních názorů, které mohou být chybně interpretovány a spojovány s uživatelem dané stránky. Mezi tolerované úpravy cizích stránek patří:

  • Oprava vnitřního odkazu, pokud byla stránka přejmenována nebo odstraněna
  • Oprava špatného externího odkazu
  • Kategorizace nebo oprava kategorie stránek uživatelů.

Diskusní stránky

Každá stránka uživatele má svou diskusní stránku. Je to speciální druh diskusní stránky, která slouží k zanechávání vzkazů přímo pro určitého uživatele (viz Nápověda:Diskusní stránky#Diskusní stránky uživatele).

Jazyk: English  • čeština • Deutsch