Hilfe:Starting a new page/cs

Aus Salzwiki
< Hilfe:Starting a new page
Version vom 20. Dezember 2011, 22:54 Uhr von MTerwald (Diskussion | Beiträge) (Schützte „Hilfe:Starting a new page/cs“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)))
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
PD Important note for authors: When you edit this page, you agree to release your contribution into the public domain. If you don't want this or can't do this because of license restrictions, please don't edit. This page is one of the Public Domain Help Pages, which can be freely copied into fresh wiki installations and/or distributed with MediaWiki software; see Help:Contents for an overview of all pages. See Project:PD help/Copying for instructions. PD

Vytvoření nové stránky

Existuje několik způsobů jak založit novou stránku. Způsoby se liší podle druhu nové stránky, podle wiki a jmenného prostoru.

Použitím stávajících odkazů na wiki

MediaWiki usnadňuje práci s odkazy používání standardní syntaxe (viz Links). Pokud použijete odkaz na stránku, která ještě neexistuje, bud označen červenou barvou.

Kliknutím na červený odkaz se dostanete na editační stránku nového článku, kde můžete napsat svůj text, uložit jej a tak vytvořit novou stránku.

V momentě, kdy je stránka vytvořena, odkaz změní barvu z červené na modrou (popř. fialovou u stránek, které jste již navštívili). Obvykle je toto nejlepší způsob, jak novou stránku založit, protože již na ní existuje odkaz alespoň z jednoho místa na wiki.

Použitím URL

Pro vytvoření nové stránky můžete použít wiki URL adresu, které mívají obvykle podobu

  • http://www.example.net/index.php/ČLÁNEK    nebo
  • http://www.example.net/wiki/ČLÁNEK

Když změníte ČLÁNEK na název nové stránky, dostanete se na novou, prázdnou stránku, což značí, že stránka/článek s tímto názvem ještě neexistuje. Kliknutím na záložku “editovat“ v horní části stránky, dostanete se na editační stránku, kde můžete napsat a uložit svůj článek.

Z vyhledávání

Pokud hledáte stránku, která prozatím neexistuje (okno “hledání“ a tlačítko “jdi na“), objeví se odkaz na vytvoření nové stránky. (To neplatí při použití tlačítka “hledat“)

Přesměrování na novou stránku

Při vytváření nové stránky nezapomeňte na přesměrování. Pokud si myslíte, že by někdo mohl hledat váš článek pod jiným názvem nebo jinak napsaným názvem, vytvořte vhodná přesměrování (viz Nápověda:Přesměrování).

Ochrana nové stránky

Nová stránka může být normálně upravována ostatními uživateli, administrátor však může, pokud chcete, zabránit normálním uživatelům vaši stránku editovat.

Jazyk: English  • čeština • Deutsch